KANALOPLASTIKA

Kanaloplastika është një intervenim relativisht i ri që bëhet te glaukoma, ku mjeku me ndihmën e një mikrokateteri mundëson hapjen e kanaleve me qëllim të rivendosjes së rrjedhjes natyrale të lëngut të brendshëm të syrit. Klinika Demed kryen këtë intervenim nga viti 2008 dhe është e vetmja klinikë në rajon që kryen këtë intervenim.