TRABEKULOTOMIA ME MIKROKATETER

Ky intervenim është i vetmi intervenim që siguron sukses të glaukomat kongjenitale. Me ndihmën e një mikrokateteri bëhet trajtimi i defekteve të lindura të këndit iridokorneal. Intervenim shumë specifik, por me rëndësi të jashtëzakonshme për të siguruar sukses te glaukomat kongjenitale. Klinika Demed është ndër klinikat e rralla në Evropë që kryen këtë intervenim.