CROSS-LINKING

Qëllimi i cross-linking është kryesisht trajtimi i sëmundjes së syrit që njihet si  keratokonus që është një deformim ose zgjatje e kornesë. Megjithatë, mund të trajtohen edhe deformime të tjera të kornesë si keratektasia ose degjenerimi margjinal pellucidal. Në raste të rralla, sëmundjet infektive të kornesë gjithashtu mund të trajtohen duke përdorur cross-linking.

Metoda e trajtimit me cross-linking stabilizon indin. Kjo arrihet duke rritur numrin e lidhjeve të kryqëzuara midis fibrave të kolagjenit. Kjo arrihet me një trajtim të kombinuar të rrezatimit UV dhe pikave për sy Riboflavin.

Cross-linking është një metodë inovative, e zhvilluar së fundmi, e cila përdoret për të kryer transplantime të kornesë për shkak të keratokonusit. Meqenëse sipërfaqja e kornesë hiqet siç është rasti me PTK ose PRK, pacientët mund të vuajnë nga dhimbje, ndjeshmëri ndaj dritës ose tharje të syve në ditët e para pas trajtimit.

Indi stabilizohet me këtë metodë trajtimi. Kjo arrihet duke rritur numrin e lidhjeve të kryqëzuara midis fibrave të indeve. Një kombinim i rrezatimit UV me përdorimin e pikave të syve riboflavin çon në këtë ndërlidhje.