KIRURGJIA E LENTEVE

Kirurgjia e lenteve, d.m.th.vendosja kirurgjikale e një lente artificiale është një procedurë, e cila mund të përdoret për të korrigjuar gabimet të mëdha refraktive, të cilat nuk mund të trajtohen me Femto LASIK.

Në qendrat e syrit DEmed, të gjitha procedurat kirurgjikale realizohen me standardet më të larta të cilësisë.Trajnimet e vazhdueshme dhe përvoja shumëvjeçare sigurojnë një nivel të lartë të sigurisë së trajtimit.

Operacioni i mëposhtëm i lenteve mund të kryhet për të korrigjuar gabimet refraktive.