LENTET INTRAOKULARE TË KONTAKTIT
(ICL/IPCL)

Lentet e kamerës së pasme, lentet e implantueshme të kontaktit (ICL = Lentet e implantueshme të kontaktit ose IPCL = lentet e implantueshme fakike të kontaktit ) janë një alternativë optimale në rastet e gabimeve refraktive të rënda dhe ato shumë të rënda, të cilat nuk mund të korrigjohen me kirurgjinë laserike.

Me këtë procedurë, lensi natyral largohet kurse lentja artificiale e kontaktit vendoset pas irisit. Për më tepër, kornea në shumicën e rasteve mbetet e paprekur. Kjo do të thotë që operacioni është reverzibil dhe lentja  mund të largohet përsëri nëse është e nevojshme. Përveç kësaj, përmirësimi i mëtejshëm është i mundur duke ndryshuar lentet ose duke kombinuar implantimin e lentes me një operim LASIK.