KRIOPEKSIA (“CRYOPEXY’)

Është procedurë ku nëpërmes pajisjes speciale përdoret ftohtësia në sipërfaqen e syrit, me qëllim të cikatrizimit dhe mbylljes së ndonjë çarje retinale.