SCLERAL BUCKLE

Është një procedurë kirurgjike gjatë të cilës vendoset një pjesë speciale në formë shpuze në sipërfaqen e jashtme të syrit. Aplikohet  te shkolitja e retinës. Sot kjo teknike përdoret më rrallë, pasi metodet dhe taknologjitë moderne e kanë zëvendësuar, por në disa raste janë shumë efektive qoftë si të vetme apo edhe në kombinim me vitrektominë.