TË NDERUAR LEXUES, TË DASHUR PACIENTË

Jemi të kënaqur, që jeni të interesuar për shërbimet në klinikën DEmed.

Grupi DEmed është një ekip i mjekëve të mirënjohur dhe me përvojë.

Përfitoni nga mundësitë që ofron përvoja dhe pajisjet tona sot.

Ne dëshirojmë t’ju ndihmojmë të mbroni dhe ruani shqisat tuaja më të çmuara. Sytë e tu meritojnë më të mirën.

“We need many years to understand how precious the blink of an eye can be.” – Ernst Ferstl

Mos prisni derisa të jetë shumë vonë – na vizitoni rregullisht dhe në çdo moshë!

Ne jemi të gatshëm për të diskutuar programin e duhur të informimit dhe parandalimit të sëmundjeve të ndryshme, varësisht nga mosha juaj dhe poashtu tek rastet akute.

ÇERTIFIKATAT