ASTIGMATIZMI
EKZAMINIMI DHE TRAJTIMI NË DEmed - KGJS

Astigmatizmi është rezultat i lakimit të parregullt të sipërfaqes së kornesë. Kjo do të thotë që të prekurit nuk i shohin qartë objektet largësi dhe në afërsi.

ASTIGMATIZMI

SI PARAQITET ASTIGMATIZMI?

Në mënyrë ideale, lakimi i kornesë duhet të jetë i barabartë, si ai i një sfere. Kjo do të thotë që linjat vertikale dhe horizontale mund të portretizohen qartë. Nëse kornea ka një lakim të ndryshëm në pika të ndryshme, forma e saj është më shumë si ajo e një veze sesa e një sfere. Këto vija të ndryshme të lakimit nënkuptojnë që drita thyhet ndryshe horizontalisht dhe ndryshe vertikalisht. Drita nuk fokusohet në një pikë të vetme, por portretizohet si rreze në retinë. Rezultati është një imazh i shtrembëruar dhe rrjedhimisht një perceptim i shtrembëruar. Për shembull, në vend të një pike, ata që preken shohin një vijë; pra “astigmatizëm” (a- = pa, stigmë = shenjë ose njollë).

Astigmatizmi është kryesisht i lindur dhe gjithashtu mund të transmetohet nga prindërit te fëmijët e tyre. Sëmundjet ose ndryshimet e tjera në korne mund të jenë gjithashtu shkaktarë në disa raste.

SIMPTOMAT E ASTIGMATIZMIT

Të prekurit nga astigmatizmi i shohin objektet e largëta dhe ato të afërta jashtë fokusit, të paqarta ose të shtrembëruara. Kjo do të thotë se të pamurit është jashtëzakonisht i mundimshëm dhe pacientët vuajnë nga dhimbja e syve,  kokdhimbja dhe shpesh djegia e syve. Tek fëmijët, shikimi mund të përkeqësohet me kalimin e kohës.

SI MUND TË TRAJTOHET ASTIGMATIZMI?

Astigmatizmi mund të korrigjohet me syze ose lente kontakti. Kompensimi optik arrihet duke kompensuar lakimin e parregullt në menyrë që rrezet e dritës të takohen në një pikë të vetme fokusi. Në rastin e syzeve, kjo arrihet duke përdorur të ashtuquajturin xham cilindrik, i cili duhet të pozicionohet në menyrë të caktuar para syve. Përndryshe, astigmatizmi mund të trajtohet edhe me ndërhyrje kirurgjike. Femto LASIK rekomandohet në rastet e lehta deri në mesatare të astigmatizmit. Në rastet e rënda të astigmatizmit, lentet intraokulare  përdoren për korrigjim.

Në kombinim me presbiopinë, astigmatizmi mund të korrigjohet duke vendosur thjerrëza intraokulare multifokale.

TRAJTIMI I ASTIGMATIZMIT NË DEmed - KGJS

Këtu mund të gjeni informacione të mëtejme mbi metodat e trajtimit të astigmatizmit, si Femto LASIK, lentet  intraokulare dhe lentet intraokulare multifokale të kontaktit. A keni pyetje në lidhje me metodat e trajtimit? Atëherë na telefononi!
Ne jemi të lumtur t’ju ndihmojmë!