SËMUNDJET RETINALE

Për sytë tanë, retina është ajo që filmi paraqet për një aparat fotografik. Nëpërmjet retinës regjistrohen imazhet të cilat i përcillen trurit tonë nëpërmjet nervit optik.

Gati 130 milionë qeliza sensore të  pranishme në retinë janë shumë të ndjeshme: çdo lloj crregullimi metabolik mund t’i dëmtojë ato. Sëmundjet e ndryshme shpesh rezultojnë në dëmtime të rënda të shikimit ose në disa raste edhe humbje të shikimit, si rezultat i pamundësisë  regjeneruese të dëmtimeve në  retinë.

Simptomat e sëmundjes së retinës:

  • Përkeqësimi i shikimit qëndror dhe periferik
  • Perceptimi i ndezjeve të papritura të dritës
  • Shikimi i shtrembëruar
  • Tufa pikash të zeza që fluturojnë pranë syrit
  • Një fushë e kufizuar e shikimit
  • Perceptimi i hijeve

Nëse vëreni një ose disa nga këto simptoma, duhet të konsultoheni urgjentisht me specialistin e syve, pasi këto mund të jenë shenja të një sëmundje të retinës.

Sëmundjet më të zakonshme të retinës janë renditur më poshtë për informimin tuaj të mëtejshëm: